شرکت مهاجرتی ایمانی و همکاران که در استان انتاریو کانادا به ثبت رسیده و دفتر این شرکت در قلب تجاری منطقه North York شهر تورنتو واقع شده است و در امور زیر در محدوده قوانین جاری کانادا در خدمت شماست:

 • وکالت و نمایندگی شما در مقابل اداره مهاجرت فدرال، کنسولگری های کانادا در سراسر دنیا
 • مشاوره قبل و هنگام مهاجرت
 • تهیه ایمیل و نامه های رسمی به منظور مکاتبه با ادارات مهاجرت استانی و فدرال کانادا
 • گواهی امضا
 • وکالت مهاجران در برابر دادگاه های اداری مهاجرتی کانادا Immigration and Refugee Board of Canada
 • انجام کلیه امور مربوط به ویزاهای توریستی، تحصیلی، کاری و …
 • انجام امور مربوط به کارت اقامت دائم کانادا Permanent Resident Card
 • انجام امور شهروندی (تابعیت) کانادا Citizenship
 • مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
 • تهیه و نگارش طرح تجاری (بیزینس پلن Business Plan) برای مهاجرت به کانادا
 • مهاجرت با استفاده از برنامه های استانی
 • اخذ پذیرش دانشجویی و ویزای تحصیلی
 • اخذ پذیرش دانش آموزی و ویزای تحصیلی و همراهان